ثبت سفارش و پیگیری کالا

جستجو در موجودی انبار؛ ثبت درخواست: آنلاین - تلفنی
 

 
     موجودی انبار داخلی      نیاز به واردات و سفارشگذاری خارجی
 

 
     پیش پرداخت و دریافت تأییدیه      پیش فاکتور و قرارداد واردات
 

 
     پیش پرداخت و تدارک کالا: 1-2 روز      پیش پرداخت و سفارش گذاری کلا
 

 
     فاکتور نهایی و تسویه      تولید و تأمین: 1-6 هفته
 

 
     ارسال و تحویل کالا